Bizden Saklanan Ne

Dünyanın güneş etrafında döndüğünü iki bin yıl boyunca halktan saklamayı başaranlar başka neleri saklıyor olabilirler?

Sisamlı Aristarkus (MÖ 310-230) Güneş Merkezli Teoriyi savunan bildiğimiz ilk isimdir.

Ay ve Güneş’in Büyüklükleri ve Uzaklıkları isimli kitabı bugüne ulaşmayı başaramaz. Neyse ki onu referans olarak gösteren yazılı kaynaklar sayesinde ondan ve teorisinden haberdar oluruz. Bunların en bilineni Arşimet’ ‘in Kum Hesaplamaları kitabıdır.

“Sen (Kral Gelon) senin de bildiğin gibi ‘’evren’’ birçok gökbilimcinin dünyanın da merkezi olan alana verdiği isimdir ve yarıçapı dünyanın merkezi ile güneşin merkezi arasındaki doğrunun uzunluğuna eşittir. Bu hesaplama şu ana kadar gökbilimcilerin ortak görüşüdür. Fakat Aristarkus’un hipotezler içeren kitabındaki varsayımların bir sonucu olarak aslında evrenin sanılandan çok daha büyük olduğu iddia ediliyor. Hipoteze göre sabit yıldızlar ve güneş hareket etmezken dünya belirli bir yörüngede güneşin etrafında dönüyor, güneş merkezde yer alıyor ve sabit yıldızlar güneş ile aynı merkezin etrafında duruyor.[
Arşimet Kum Kitabı’ndan

İki bin yıl boyunca yöneticiler tarafından kullanılan bağnazlar, gerçeği ortaya çıkarmak için çalışanları katleder.

MÖ 305’de kurulan İskenderiye Kütüphanesi 700 sene boyunca bilimin, felsefenin ilerlemesine hizmet ettikten sonra yok edilir. İçindeki 150 bin cilt el yazması eser, altı ay boyunca hamamlara taşınarak yakıldığı rivayet edilir.

Gallileo, güneş merkezli çalışmaları nedeniyle 1615’den itibaren engizisyonun tehditleri ve yargılamalarıyla uğraşır. Muktedirlerin baş tacı ettiği, bugünkü vahşi düzenin sistematiğini kuran Aristo’ya alaycı yaklaşımı ile kilisenin okları üzerine çevrilir. Canını kurtarmak için bir daha asla bu konularda çalışmayacağına ilişkin bir anlaşma imzalamak zorunda kalır.

Birileri, güneş merkezli sistem yerine Aristo’nun dünya merkezli teorisini toplumlara dayatır. Bu insanlığa yapılan inanılmaz bir kötülüktür. Kopernik, Kepler ve Newton yıllarca konu hakkında zulüm gören, hayatını kaybeden bilim insanlarının haklılığını artık kimsenin saklayamayacağı şekilde kanıtlar.

Bugün biliyoruz ki güneş sistemi de kendi yörüngesinde hareket ediyor.

Bazı bilim insanları, güneş sisteminin bir tam turunun 24 bin ile 26 bin yıl sürdüğünü hesaplıyorlar. Bu tur sırasında ona eşlik eden dünyanın, iki-üç bin yılda bir iklim değişikliklerine, yerkürenin hareketlenmesine maruz kaldığını da ekliyorlar.

Ki bu teoriye göre günümüzde yaşanan iklim değişikliklerinin önemli bir kısmının, insan eliyle değil dünyanın doğal döngüsü sebebiyle gerçekleştiği anlamına geliyor.

Aynı bilim insanları, manyetik çekim değişikliklerinden ötürü belli periyotlarla yerkürenin kısa bir süre için dönmeyi bıraktığını sonra da aksi yönde dönmeye başladığını söylüyor. Bu durma sırasında aynı fren yapan arabalarda insanların öne fırlaması gibi suların karalara doğru hareketi olacağını ve sonrasında da güneşin batıdan doğacağını da ekliyorlar. 

Bu iddia özelikle okyanus kenarında yaşayan kimi ülkeler için büyük bir tehlikenin kapıda olduğu anlamına geliyor.

Dinlerde kıyamet olarak geçen depremlerin artması, surun çalması(kutuplardan gelecek tiz ses dalgası), 3 gün süren gece veya gündüz, güneşin batıdan doğması aslında dünyanın bin yıllar içinde rutin olarak tekrarladığı bir doğa olayı olmasın?

Şu an dünyada kıyamet öncesi büyük bir savaş kopacağına dini nedenlerle inanan milyarlarca insan var. Ve bu insanların seçtiği yönetimler insanlığı büyük bir kaosa doğru sürüklüyor.

Birileri, gerçekleri saklayıp dinleri kullanarak insanları Bir Kıyamet Savaşı’na inandırmış olabilir mi? Dini için savaştığını zanneden tüm taraflar aslında insanlığı karanlıkta bırakmaya niyetlilerin piyonları mı?

Not: Deprem sırasında ordunun hızlı hareket edememesinin nedeni, Kıyamet Öncesi Bir Savaş içinde olduğunu zanneden ve kendisinin beklenen kutsal bir varlık olduğuna inanan bir kişinin paranoyası olabilir mi?