Nasıl Bir Demokrasi

Yaşam biçimlerimiz elimizin altındaki telefonlarla inanılmaz bir şekilde değişti. Artık bilgi her an, her yerde. İletişim kurmak hiç olmadığı kadar kolay. Sağlık, eğitim, finans, ticaret tüm alanlar bu değişime ayak uydururken siyaset mekanizması yerinde sayıyor.

Demokrasi evet ama nasıl bir demokrasi? Kesinlikle daha katılımcı, daha şeffaf ve hesap sorulabilir.

Birinci soru

Artık bir milletvekiline dört sene boyunca bu kadar yetki vermeye gerek var mı?

İkinci soru

Bu kadar merkezi bir yapıya gerek var mı?

Üçüncü soru

Bağımsız milletvekili kavramı ön plana alınamaz mı?

Öneriler

Yerel yönetimler, şehrimizde veya ilçemizde alınacak kararlar için çok hızlı şekilde kamuoyu yoklaması yapabilir.

Tüm yönetimler yaptıkları işlerle ilgili halkı daha sık bilgilendirebilir.

Halk, kararların bir parçası oldukça toplu yaşama olan güveni artabilir.

Tüm yetişkinler, belli bir süre vatandaşlık görevi olarak kamuda hizmet verebilir. Bu yönetime katılımı arttırdığı gibi vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkı sunabilir.

Kamuya güven arttıkça, vergilerin doğru şekilde hepimize hizmet olarak döndüğü görüldükçe vergi gelirleri artar. Herkes vergi verdikçe ve bundan adil olarak yararlandıkça toplumsal huzur ve refah yeşerir.

Tüm gelişmiş ülkelerde çağa uygun yeni yönetimler nasıl kurulabilir, neler denenebilir tartışılıyor. Özellikle gelişen teknolojinin bireysel özgürlüklerimiz üzerinde oluşturduğu tehditlerden nasıl korunabiliriz, çevre dostu ve ucuz enerji kaynaklarını nasıl arttırabiliriz ve bu kaynakları nasıl daha adil paylaşırız öne çıkan başlıklar.

İşin enteresan tarafı tehlikenin en çok farkında olanlar ve bu konuda kaynak ayıranlar yeni teknolojilerden para kazananlar. Para kazanıyorlar çünkü geleceği okuma yetenekleri var ve hem doğanın hem sömürülenlerin intikamının acı olabileceğinin farkındalar.